środa, 12 czerwca, 2024
Strona domowa > Aktualności > Najczęstsze urazy torebki stawowej stawu skokowego

Najczęstsze urazy torebki stawowej stawu skokowego

urazy torebki stawowej

Staw to ruchome połączenie pomiędzy składnikami szkieletu zapewniające płynny, pozbawiony tarć ruch, w zakresie przewidzianym dla danej pary kości. Cały układ ochrania i spaja torebka stawowa, która jest włóknistą warstwą otaczającą staw, wypełnioną tzw. mazią. Torebka stawowa jest istotnym elementem każdego stawu umożliwiającym poruszanie kończynami bez poczucia dyskomfortu czy tarcia. Staw skokowy jest jednym z bardziej skomplikowanych, a zarazem bardzo obciążanym stawem w ciele człowieka, dlatego w jego obrębie często dochodzi do urazów. Kontuzje torebki stawowej dotyczą wszystkich pacjentów niezależnie od płci i wieku, jednak bardziej narażone na kontuzje są osoby uprawiające sport.

Do uszkodzenia torebki stawowej dochodzi, gdy zakres ruchu stawu przekracza jej naturalny zakres rozciągliwości, najczęściej w wyniku uprawiania sportu, upadku lub wypadku komunikacyjnego. Niezależnie od wymienionych kontuzji może również dojść zapalenia torebki stawowej objawiającego się narastającym bólem.

Kontuzje torebki stawowej

W zależności od stopnia uszkodzenia torebki stawowej stawu skokowego kontuzję można zakwalifikować jako lekką, średnią lub ciężką. Charakterystyczne objawy kontuzji to: obrzęk, wylew podskórny, podwyższona ciepłota w miejscu urazu, ból o intensywności zależnej od stopnia urazu, ograniczenie ruchomości a przy poważniejszych urazach poczucie niestabilności w stawie. Najlżejszym rodzajem kontuzji jest naciągnięcie torebki stawowej, gdy jej powierzchnia nie zostaje przerwana a jedynie naciągnięta. Pojawia się lekki ból i nieznaczne pogorszenie funkcji stawu skokowego ustępujące w czasie do trzech tygodni. Poważniejszym urazem jest pęknięcie torebki stawowej, gdy w wyniku urazu niektóre włókna torebki stawowej zostają rozerwane. Pojawia się dotkliwy ból bezpośrednio po urazie, narastający obrzęk i wyraźne pogorszenie ruchomości stawu. Powrót do pełnej funkcjonalności trwa nawet do trzech miesięcy. Najcięższym rodzajem uszkodzenia jest zerwanie torebki stawowej, gdy znaczne przekroczenie możliwości ruchowych stawu skutkuje rozerwaniem torebki stawowej. Ten rodzaj kontuzji w początkowej fazie może być mniej bolesny niż w przypadku pęknięcia torebki, ale ból nasila się wraz z każdą próbą ruchu w stawie. Ruch stawu jest prawie niemożliwy, powrót do sprawności uzależniony jest od przebiegu leczenia operacyjnego i rehabilitacji.

Dowiedz się więcej: https://carolina.pl/klinika-ortopedii-i-traumatologii/staw-skokowy/zwichniecia-stawu-skokowego/

Leczenie urazu torebki stawowej

Niezależnie od stopnia zaawansowania urazu, należy zająć się leczeniem stawu skokowego, bo zbagatelizowanie urazu torebki stawowej może skutkować powikłaniami jak: zmniejszenie stabilności stawu, zwiększenie ryzyka zapaleń torebki stawowej, zmianami zwyrodnieniowymi lub innymi uszkodzeniami stawu. Ważna jest pierwsza pomoc, czyli: unieruchomienie stawu, ograniczenie obrzęku, zminimalizowanie bólu (schładzanie) i uniesienie kończyny. Konieczne jest dokładne zdiagnozowanie stawu, podjęcie leczenia i rehabilitacji zapewniające powrót do pełnej sprawności fizycznej. Diagnozowaniem i leczeniem stawu skokowego oraz stopy zajmuje się również klinika ortopedii i medycyny sportowej Carolina Medical Center. W przypadkach, gdy leczenie zachowawcze nie przynosi oczekiwanych rezultatów, zespoły specjalistów wykonują pełny zakres zabiegów chirurgicznych stopy. Ważnym elementem leczenia, pomocą w szybkim powrocie do zdrowia jest rehabilitacja ukierunkowana na zmniejszenie dolegliwości bólowych.

Dodaj komentarz